Strefa przewoźnika

Strefa Przewoźnika
 

Ogólne Warunki Wykonywania Zleceń TTCombi

Dokumenty do pobrania:

Zasady przesyłania faktur transportowych oraz wszelkich dokumentów potwierdzających realizacje transportu 

W celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń za Państwa usługi realizowane na rzecz Trade Trans Combi Sp. z o.o. pragniemy Państwu przypomnieć zasady przesyłania faktur transportowych oraz wszelkich dokumentów potwierdzających realizację transportu (w tym listy CMR):

 • dokumenty należy przesyłać razem z fakturą, wyłącznie na adres:
  Trade Trans Solution Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa

 • prosimy podawać zawsze na wszystkich dokumentach numer referencyjny Trade Trans Combi, otrzymany od Pracownika Operacyjnego Trade Trans Combi i umieszczony w zleceniu transportowym

 •  prosimy o przekazywanie dokumentów nie zawierających zszywek oraz spinaczy biurowych.

Ponadto informujemy, że w przypadku wystawienia faktury niezgodnie ze zleceniem, brakiem numeru zlecenia Trade Trans Combi, nieprawidłowo wypełnionego listu CMR, termin płatności będzie naliczany od daty wpływu uzupełnienia dokumentów, które spełniają wszystkie nasze wymagania.

 

MiLoG – zgłaszanie przewozów

Niemiecki Urząd Celny upoważniony do kontroli przestrzegania Ustawy o płacy minimalnej i zwalczania nielegalnego zatrudnienia Milog wymaga zgłoszenia pracowników on line www.zoll.de

 

SIPSI – zgłaszanie przewozów

Francuska Inspekcja Pracy obciąża firmy spedycyjne za niedopełnienie obowiązków zgłoszeniowych przez firmy wykonujące dla nich zlecenia transportowe.Zgłoszenia należy dokonać na platformie SIPSI pamiętając, ze aktualne zaświadczenie kierowca musi mieć w kabinie pojazdu.

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO

 

Noclegi

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w grudniu 2017 roku wydał orzeczenie, zabraniające odbierania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu oraz zobowiązał państwa członkowskie, do podjęcia środków w celu zapewnienia przestrzegania prawodawstwa europejskiego, poprzez zastosowanie odpowiednich sankcji.

KLAUZULA INFORMACYJNA, RODO

W ramach realizacji umowy przewozu przekazane dane osobowe podlegają przepisom RODO (ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych), o których informujemy poniżej:

 

 • administratorem przekazanych danych osobowy jest Trade Trans Combi Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Więzienna 21B/2, 50-118 Wrocław,

 • kontakt do osoby nadzorującej bezpieczeństwo danych osobowych w Trade Trans Combi:
  tel. 22 53 56 600, e-mail: ttc@tradetrans.com.pl,

 • informujemy, iż jako administrator przetwarzamy przekazane dane osobowe: dla realizacji umowy przewozowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), f)RODO,

 • dane są przekazywane podmiotom, z którymi jako administrator współpracujemy przy wykonywaniu umowy przewozu, podmiotom zapewniającym nam obsługę IT, obsługę księgową oraz organom uprawnionym do otrzymania informacji na podstawie przepisów prawa,

 • przekazujący nam, w ramach wykonywania umowy przewozu, dane osób trzecich ponosi wobec nas jako administratora oraz wobec tych osób odpowiedzialność za posiadanie odpowiedniej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych, w szczególności do ich przekazania,

 • dane przechowywane są przez okres niezbędny do wykonywania umowy przewozu (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu umowy, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych),

 • przekazującemu dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • przekazane dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane.

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych w poniższym linku:

http://www.tradetrans.com.pl/dokumenty/pdf/20191016091612informacje_RODO.pdf

 

Zapytaj o wycenę