Certfikaty i atesty

Certyfikaty i atesty
 

Trade Trans Combi posiada certyfikaty Systemów zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000) oraz GMP+ B4 potwierdzający bezpieczeństwo i jakość w transporcie drogowym i spedycji pasz dla zwierząt a także SQAS świadczący o jakości i bezpieczeństwie w obrocie produktami chemicznymi.

Trade Trans Log posiada świadectwo AEO i jest upoważnionym przedsiębiorcą w odniesieniu do uproszczeń celnych.

Certyfikaty i atesty do pobrania:
Zapytaj o wycenę